Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Waarom ik een gespecialiseerde vitamine B12 Kliniek heb opgericht

Uit eigen onderzoek denk ik dat 5-7% van de mensen last heeft van een symptomatisch B12 tekort. Het gaat om klachten die invaliderend kunnen zijn en een enorme impact hebben op het sociale leven. De diagnose is makkelijk te stellen als in het bloed het B12 gehalte te laag is. Als het B12 echter niet verlaagd is, maar er toch klachten zijn, dan is de diagnose heel wat moeilijker en vergt dat speciale kennis en aandacht. De mensen die lijden aan een B12 tekort, zonder dat het B12 in het bloed verlaagd is, gaan arts voor arts af, steeds zonder diagnose. Ze krijgen te horen 'het zit tussen je oren' of het is de overgang en soms worden ze zelfs het psychologisch/psychiatrisch traject ingestuurd. Dit betekent onnodig leed en pijnlijke belasting en een te late behandeling of zelfs onderbehandeling. En dat terwijl B12 tekort kan leiden tot onherstelbare klachten. Als medisch specialist, die al meer dan 3000 mensen met B12 tekort heeft behandeld, vond ik daarom dat ik 'iets moest doen' en een veilige haven moest vinden voor alle mensen die dit aangaat. Dat is de reden geweest om een geheel zelfstandig behandelcentrum voor B12 tekort op te richten waar iedereen terecht kan voor duidelijkheid en erkenning.

Dr. Hajo Auwerda, internist/hematoloog.

 

 

Iedereen kan een afspraak maken in de B12 Kliniek

b12kliniek home 1Je kunt op eigen initiatief bij ons komen als je de kosten zelf betaalt. Als je komt na verwijzing van jouw huisarts, dan heb je geen eigen bijdrage, maar wordt je eigen risico wel verrekend. Er bestaat geen bloedtest waarmee vitamine B12 tekort als oorzaak van klachten met zekerheid kan worden aangetoond of uitgesloten. Van een B12 tekort is altijd sprake bij een concentratie van lager dan 148 pmol/l. Er kan echter ook sprake zijn van een B12 tekort bij een laboratoriumuitslag van meer dan 148. Je bent bij ons welkom als je een te lage B12-waarde hebt in het bloed. Maar je bent ook welkom als je klachten hebt bij een 'normale' B12. Ook dan kan er immers sprake zijn van een B12 tekort. Goede aanvullende diagnostiek is dan geboden om het probleem mogelijk op te lossen. Bij ons worden jouw klachten en persoonlijke situatie meegewogen in relatie tot de bloeduitslagen om de diagnose te kunnen stellen dan wel uit te sluiten. Indien sprake is van een B12 tekort, dan wordt er voor jou een persoonlijk behandelplan opgesteld dat wij communiceren met jouw huisarts.

Laatst gewijzigd: 12 April 2024