Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Over B12 Kliniek

B12 Kliniek

De B12 Kliniek is door VWS goedgekeurd als Instelling Medisch Specialistische Zorg (AGB code: 22-227550) en beschikt over een WTZi verklaring. De kliniek is gespecialiseerd op het gebied van diagnose en behandeling van vitamine B12 tekort/deficiëntie. De B12 Kliniek heeft zijn deuren geopend in december 2017 en bestaat nu uit twee vestigingen. In de B12 Kliniek staat een persoonlijke aanpak voorop waarbij de B12 problematiek door, of onder supervisie van een internist-hematoloog wordt benaderd. WNT verantwoording pdf

Initiatief van internist Hajo Auwerda

Het fundament voor de B12 Kliniek is gelegd door dr J.J.A. Auwerda, internist en gespecialiseerd in de hematologie, oftewel ‘bloedkunde’. Hij werkte meer dan 20 jaar als internist in topklinische en algemene ziekenhuizen en heeft landelijke bekendheid gekregen als dé B12 specialist. Ook is hij bij de oprichting van de B12 Research Group te Rotterdam intensief inhoudelijk betrokken geweest.

Nieuwe inzichten in en bewustwording van de gezondheidsschade en gevolgen van vitamine B12 tekort waren de aanleiding om een gespecialiseerd diagnose en behandelcentrum op te richten. Dr.J.J.A. Auwerda: "Goede zorgverleners kennen het moment waarop klachten 'bloed'-serieus moeten worden genomen en weten wanneer zij van een protocol af moeten wijken. Je moet altijd afwijken als dit in belang van een patient is en mits je dit goed kunt beargumenteren. Als je dat niet doet, ga je onherroepelijk de fout in en bewijs je een hele slechte dienst aan je patiënt. Protocollen gaan vaak uit van een ziekte, maar goede zorgverleners gaan uit van de mens. In mijn aanpak gaat het er om dat de menselijke maat toonaangevend is waarbij het totaalplaatje bepalend is of er sprake is van een B12 tekort. Mij gaat het dus zeker niet alleen om alleen een B12 getalletje of een bloedwaarde, maar vooral om de klachten."

B12 Kliniek Amsterdam en Barendrecht

B12 Kliniek Amsterdam is de eerste vestiging van B12 Klinieken Nederland. B12 Kliniek is gevestigd in een groot gezondheidscentrum waarin zich ook een apotheek bevindt naast tal van andere medische specialisaties. Hiernaast is sinds maart 2018 een vestiging in Barendrecht geopend. In de B12 Kliniek werkt, naast dr. J.J.A Auwerda, ook een andere arts die door hem geschoold is en die werkt volgens de door hem opgestelde protocollen.

Onze missie

 

De missie van B12 Kliniek is het serieus nemen van B12 patiënten en het verbeteren van de diagnostiek en behandeling bij mensen, die door ontbreken van of onjuiste diagnostiek (onder- én overdiagnostiek) onnodig lijden en belemmerd worden in hun dagelijks leven als gevolg van een potentieel invaliderend klachtenbeeld. Wij willen onnodige zorg (versnippering en dubbelingen) voorkomen door een doeltreffende specialistische diagnostiek en behandeling van vitamine B12 patiënten aan te bieden. Wij denken daarmee niet alleen onnodig leed te kunnen besparen, maar ook een grote kostenbesparing op de gezondheidszorg te kunnen bewerkstelligen.