Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Second Opinion

Veel patiënten die wij zien in B12Kliniek hebben al een heel medisch traject achter de rug waarbij de diagnose B12 tekort nooit kon worden aangetoond maar ook nooit met zekerheid kon worden uitgesloten. Ook zien wij veel patiënten die wel zijn gediagnostiseerd met B12 tekort, maar bij wie de behandeling niet (goed) aansloeg/aanslaat. Als je twijfels hebt over jouw diagnose B12 tekort of juist als er nooit een diagnose kon worden gesteld, of als je twijfelt over de juistheid van een ingestelde behandeling omdat je klachten maar aanhouden, dan kun je bij ons terecht voor een second opinion. Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 2300 mensen die in 2015 of 2016 een second opinion vroegen of hadden willen vragen, blijkt dat in de helft van de gevallen door de tweede arts er een ander advies wordt gegeven. Zij conluderen dan ook dat het heel verstandig is om een tweede mening te vragen. In feite zijn de meeste consulten, die wij op ons spreekuur doen, al een soort van second opinions. Daarom is het ook zo belangrijk dat als je naar ons toe komt, je al jouw oude (eerdere) medische gegevens meeneemt en aan ons laat zien. 

In B12Kliniek is alle specialistische B12-expertise verenigd en kan een B12 tekort met grote zekerheid worden gediagnostiseerd of uitgesloten. Tevens kan er worden vastgesteld of B12 injecties aangewezen zijn en in welke dosering en frequentie.

Een second opinion (of tweede mening) is jouw goed recht en het is ook verstandig om daarvan gebruik te maken. Het recht op de mening van een andere behandelaar is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Alle zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht mee te werken aan second opinions. Het enige dat je moet doen om bij ons te komen, is jouw huisarts vragen om een verwijzing. Met een verwijzing worden alle kosten vergoed door je zorgverzekeraar. Ook zonder verwijzing kun je bij ons komen voor een second opinion. In dat geval betaal je zelf de kosten.

Natuurlijk kun je ook bij ons langskomen voor een second opinion zonder huisartsverwijzing, in dat geval betaal je de kosten zelf.