Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Vergoeding zorgverzekeraar

 

Consulten bij de B12 Kliniek worden door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de niet gecontracteerde zorg en vanuit de basisverzekering, met uitzondering van ASR/per 1 januari 2022 ( Ditzo, De Amersfoortse, Aevitae, Nedasco) EN ACHMEA/sinds 2018 (De Friesland, Zilveren Kruis, ProLife, OZF, Interpolis, Ziezo, Avero Achmea, FBTO, Aevitae, AON), zij vergoeden onze consulten niet.

Vergoeding zorgverzekeraars

Als jouw zorgverzekeraar de medisch specialistische zorg van de kliniek wel vergoedt dan geldt het volgende:

Indien je een restitutiepolis hebt, worden onze kosten voor 100% vergoed. Bij een budgetpolis is de vergoeding 45 tot 50% en bij een naturapolis 50 tot 70%. Wij hanteren echter een coulance-regeling voor mensen met een budgetpolis of een naturapolis. Dit houdt in dat wij genoegen nemen met het percentage dat jouw zorgverzekeraar uitkeert. Wij sturen je geen rekening om het resterende deel bij te betalen. Wel dient je rekening te houden met uw verplicht eigen risico.

Per 1 april 2022 zijn onze DBC tarieven van 366 euro inclusief bloedtesten.

Termijnbetalingen in overleg blijven natuurlijk mogelijk en mocht iets niet duidelijk zijn laat het ons dan alsjeblieft weten.

Elke zorgverzekeraar hanteert een andere declaratieprocedure.

  1. Wij zullen bij afspraak de patient van de volgende zorgverzekeraars vragen een volmacht te ondertekenen:
  • DSW (Stad Holland, Twente)
  1. Patienten die verzekerd zijn bij Menzis (Anderzorg, Hema, PMA), CZ (PZP, Delta Lloyd, OHRA), Zorgzaam en Eno (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect, HollandZorg) krijgen na enige tijd (na sluiten van de zorgtraject) de nota thuis. Patienten kunnen vervolgens de nota in dienen bij hun zorgverzekeraar. Zij krijgen het vergoede bedrag zelf op hun rekening, dit bedrag + eigen risico (indien verrekend), als deze nog niet is opgebruikt, maakt u dan naar ons over.
  2. Bij ONVZ (PNO Zorg, VVAA), Optiq (Besure, National academic,Promovendum) en VGZ (ZEKUR, Caresco, Unive, Cooperatie VGZ, VGZ voor de zorg N.V., Zorgverzekeraar UMC, Bewust, IZA) mogen wij rechtstreeks declareren d.m.v. VECOZO.

De zorg in B12 Kliniek

90% van onze patiënten heeft baat bij de behandeling van een B12 tekort conform het behandelprotocol in onze kliniek. Bij 50% van onze patiënten heeft de behandeling zelfs impact binnen enkele maanden na het starten van de behandeling. 40% van onze patiënten ervaart verbetering binnen 1 jaar na het starten van de behandeling. Cruciaal hierbij is dat het voorgestelde behandeltraject van hematoloog/internist wordt gevolgd door jou als patiënt en door jouw huisarts.

U kunt gewoon worden behandeld, de vergoeding ligt in de lijn van het door de zorgverzekeraars aangegeven richtlijn. Voor een eerste consult bij de hematoloog/internist bedraagt de vergoeding €310,00. Dit betreft een consult (circa 40 minuten), beoordeling van bloedonderzoeken en medische diagnostiek. Hieruit volgt een behandelplan. Een herhaalconsult bedraagt €200,00. Dit betreft een consult (circa 20 minuten) en een herijking van het behandelplan. Telefonisch belconsult, als vervanging van herhaalconsult, indien toestemming van de internist, bedraagt €100,00.

Aangezien wij onderdeel uitmaken van het onderzoeksteam van Amsterdam UMC (Universitair Medisch Centrum) zullen jouw gegevens geanonimiseerd worden gebruikt om de behandeling van B12 tekort te verbeteren.

Als jouw zorgverzekeraar de medisch specialistische zorg van de kliniek wel vergoed dan geldt het volgende:

Indien je een restitutiepolis hebt, worden onze kosten voor 100% vergoed. Bij een budgetpolis is de vergoeding 45 tot 50% en bij een naturapolis 50 tot 70%. Wij hanteren echter een coulance-regeling voor mensen met een budgetpolis of een naturapolis. Dit houdt in dat wij genoegen nemen met het percentage dat jouw zorgverzekeraar uitkeert. Wij sturen je geen rekening om het resterende deel bij te betalen. Je hebt derhalve geen eigen bijdrage in de B12 Kliniek met verwijzing van je huisarts.

Verwijsbrief is nodig als je alle kosten vergoed wilt hebben

B12 Kliniek vraagt géén eigen bijdrage indien je verwezen bent door jouw huisarts of een andere medisch specialist. Met zo'n 'rechtmatige verwijzing' kun je zonder dat je extra kosten maakt, naar B12 Kliniek (met uitzondering van je jaarlijks eigen risico). De zorgverzekeraars vergoeden ook een second opinion in het geval je al wel behandeld wordt voor B12 tekort, maar dat dit niet helpt of in het geval de diagnose bij jou niet duidelijk is.

Net zoals in het ziekenhuis wordt eerst het eigen risico aangesproken

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt jaarlijks eenmalig eerst een eigen risico of je nu naar het ziekenhuis gaat of naar de B12 Kliniek. De zorg in de B12 Kliniek valt immers ook onder medisch-specialistische zorg. In het geval je jou eigen risico nog niet hebt verbruikt en jouw zorgverzekeraar dit inhoudt op de vergoeding, zullen wij het ingehouden deel verhalen op jou. Dit geldt voor het wettelijk verplicht eigen risico als een eventueel door u ook afgesloten vrijwillig eigen risico.

Je zorgverzekeraar houdt jaarlijks eerst beide eigen risico's in op de vergoeding. Een eventueel ingehouden eigen risico-deel dien je zelf te betalen aan de B12 Kliniek. Heb je vragen over je polis of vergoeding, bel of mail je zorgverzekeraar.

Het wettelijk verplicht eigen risico

Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet en bedraagt in 2023 eenmalig € 385,-. Het verplicht eigen risico bestaat uit het deel van de kosten van het basispakket dat iedereen jaarlijks voor eigen rekening moet nemen. Dit verplicht eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat in een kalenderjaar niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Met andere woorden: iedereen betaalt, bij gebruik van medisch-specialistische zorg, in 2022 de eerste  € 385,- zelf.

Het vrijwillig eigen risico

Naast je verplicht eigen risico kon je kiezen voor een jaarlijks eenmalig vrijwillig 'hoger' eigen risico van € 0 tot € 500 per jaar. Hierdoor kreeg je korting op de premie. Heb je bijvoorbeeld gekozen voor het maximale vrijwillig eigen risico? Dan kan het dus zijn dat je de eerste € 885 (€5 00 + € 385) zelf moet betalen voor een medisch specialistische behandeling.