Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Nascholing

Onze B12 Lectures

De internisten van B12Kliniek kunnen op verzoek nascholingen geven op het gebied van Vitamine B12 onder de naam “B12 Lectures” voor verwijzers (huisartsen, verloskundigen en specialisten) en geïnteresseerden. Hiertoe kunt u een verzoek indienen. 

Inter-actief

Bij iedere nascholing is er de mogelijkheid eigen casuïstiek in te brengen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Onafhankelijk

De B12 Lectures zijn onafhankelijk (zonder sponsoring, reclame en/of inmenging) van farmaceutische industrie of andere industrie.

Accreditatie

Accreditatie voor B12 Lectures kunnen samen met u worden aangevraagd. Informeer vooraf of accreditatie voor uw lecture is toegewezen.