Meebeslissen over úw behandeling  BEL NU: 088-5002080

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Tarieven in B12 Kliniek

Geen eigen bijdrage indien je een verwijzing hebt

Als je bent verwezen door je huisarts of door een medisch specialist heb je in B12 Kliniek géén eigen bijdrage. Stichting Eucura, waaronder B12 Kliniek valt, hanteert als Zelfstandig Behandelcentrum voor Inwendige Geneeskunde dezelfde DBC-tarieven als de reguliere ziekenhuizen. Om jou inzicht te geven in de kosten die wij in rekening brengen bij jouw zorgverzekeraar, publiceren wij jaarlijks deze tarieven. In verband met de recente oprichting van de kliniek hebben wij voor 2017 nog geen contracten kunnen afsluiten met zorgverzekeraars. Wij hebben echter wel geregeld dat alle kosten voor jou vergoed worden en dat jij niets hoeft bij te betalen (met uitzondering van je jaarlijks eigen risico zoals dat altijd geldt als je naar een medisch specialist gaat).

Zelf betalen als je geen verwijzing hebt

Als je niet bent verwezen door je huisarts of door een medisch specialist en toch behandeld wilt worden in B12Kliniek, dan betaal je zelf. Wij sturen jou de rekening die je, voorafgaande aan je afspraak, aan ons overmaakt per bankbetaling. Wij rekenen in dit geval een aangepast (verlaagd) tarief. Je krijgt echter wel exact dezelfde service en behandeling als mensen die rechtmatig zijn verwezen. Indien er bij jou een B12 tekort wordt vastgesteld, krijg je meteen als dat nodig is een vitamine b12 injectie plus instructie hoe je thuis zelf verder kunt injecteren. Na 3 en 6 maanden nemen wij contact met je op om te informeren hoe het met je gaat. Daarna is het consult afgesloten. Indien je langer bij ons onder behandeling wilt blijven, betaal je opnieuw het tarief.  

  • Tarief B12 Kliniek zonder medische verwijzing: Totale kosten € 695,-

Als je verzekerd bent in het buitenland

Ben je verzekerd in het buitenland, dan is het goed om ervan bewust te zijn dat er dan andere regels gelden. Je dient dan namelijk zelf te zorgen voor eventuele terugbetaling door jouw verzekering. Je betaalt ons per bankovermaking voorafgaand aan jouw bezoek aan onze polikliniek. Indien er bij jou een B12 tekort wordt vastgesteld, krijg je meteen als dat nodig is een vitamine b12 injectie plus instructie hoe je thuis zelf verder kunt injecteren. Na 3 en 6 maanden nemen wij contact met je op om te informeren hoe het met je gaat. Daarna is het consult afgesloten. Indien je langer bij ons onder behandeling wilt blijven, betaal je opnieuw het tarief.

  • Tarief B12 Kliniek als u verzekerd bent in het buitenland: Totale kosten € 695,-

Als je niet verzekerd bent

Ook als je geen ziektekostenverzekering hebt, kun je voor onderzoek en/of behandeling terecht in B12Kliniek Nederland. Je betaalt per bankovermaking voorafgaand aan jouw bezoek aan onze polikliniek. Indien er bij jou een B12 tekort wordt vastgesteld, krijg je meteen als dat nodig is een vitamine b12 injectie plus instructie hoe je thuis zelf verder kunt injecteren. Na 3 en 6 maanden nemen wij contact met je op om te informeren hoe het met je gaat. Daarna is het consult afgesloten. Indien je langer bij ons onder behandeling wilt blijven, betaal je opnieuw het tarief.

  • Tarief B12 Kliniek voor niet verzekerden: Totale kosten € 695,-