Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Tarieven in B12 Kliniek

Geen eigen bijdrage indien je een verwijzing hebt

Als je bent verwezen door je huisarts of door een medisch specialist, dan hanteert de B12 Kliniek als Zelfstandig Behandelcentrum voor Inwendige Geneeskunde dezelfde DBC-tarieven als de reguliere ziekenhuizen. Om jou inzicht te geven in de kosten die wij in rekening brengen bij jouw zorgverzekeraar, publiceren wij jaarlijks deze tarieven. In verband met de recente oprichting van de kliniek hebben wij voor 2019 nog geen contracten kunnen afsluiten met zorgverzekeraars. Indien u niet beschikt over een verwijsbrief van uw huisarts bestaat de mogelijkheid dat uw zorgverzekeraar het consult niet vergoedt. In dat geval maken wij gebruik van passantentarieven. Deze tarieven gelden voor ieder consult.  

Zelf betalen als je geen verwijzing hebt

Als je niet bent verwezen door je huisarts of door een medisch specialist en toch behandeld wilt worden in de B12 Kliniek, dan betaal je zelf. Wij sturen jou de rekening die je, voorafgaande aan je afspraak, aan ons overmaakt per bankbetaling. Wij rekenen in dit geval een aangepast (verlaagd) tarief. Je krijgt echter wel exact dezelfde service en behandeling als mensen die rechtmatig zijn verwezen. Indien er bij jou een B12 tekort wordt vastgesteld, kan je in de kliniek te Amsterdam gelijk de 1e injectie krijgen. In Barendrecht beschikken we niet over deze mogelijkheid. Evaluatie van hoe de behandeling aanslaat zal geschieden 4 maanden na het 1e consult en 6 maanden na het 2e consult. Hierna wordt besloten of de verdere behandeling door uw huisarts kan worden overgenomen of dat u bij ons onder controle wilt blijven. Wij kunnen ook in de kliniek te Amsterdam instructies geven over zelf injecteren. Hiertoe zal je een afspraak met onze doktersassistente moeten maken.

Als je verzekerd bent in het buitenland

Ben je verzekerd in het buitenland, dan is het goed om ervan bewust te zijn dat er dan andere regels gelden. Je betaalt contant of per pin tijdens jouw bezoek aan onze polikliniek. Je dient dan namelijk zelf te zorgen voor eventuele terugbetaling door jouw verzekering. Hievoor verschaffen wij naderhand een factuur. Indien er bij jou een B12 tekort wordt vastgesteld, krijg je meteen als dat nodig is een vitamine b12 injectie plus instructie hoe je thuis zelf verder kunt injecteren. Na 4 of 6 maanden nemen wij contact met je op om te informeren hoe het met je gaat. Daarna is het consult afgesloten. Indien je langer bij ons onder behandeling wilt blijven, betaal je opnieuw het tarief.

Als je niet verzekerd bent

Ook als je geen ziektekostenverzekering hebt, kun je voor onderzoek en/of behandeling terecht in de B12 Kliniek Nederland. Je betaalt per bankovermaking voorafgaand aan jouw bezoek aan onze polikliniek. Indien er bij jou een B12 tekort wordt vastgesteld, krijg je meteen als dat nodig is een vitamine B12 injectie plus instructie hoe je thuis zelf verder kunt injecteren. Na 4 of 6 maanden nemen wij contact met je op om te informeren hoe het met je gaat. Daarna is het consult afgesloten. Indien je langer bij ons onder behandeling wilt blijven, betaal je opnieuw het tarief.

Tarievenlijst voor onverzekerde zorg, patiënten uit het buitenland, en patiënten zonder verwijsbrief:

  • B12 Kliniek: Eerste consult € 310,00
  • Vervolgconsult € 200,00
  • Telefonisch consult € 100,00
  • Mailconsult € 59,00