Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Veel gestelde vragen

Wat is de B12 Kliniek?

De B12 Kliniek is een door de Minister erkend zelfstandig behandelcentrum voor medisch specialistische inwendige geneeskunde.

Wie kan zich laten onderzoeken en behandelen in de B12 Kliniek?

Bij ons kan iedereen terecht. Patienten die al wel behandeld worden, zijn net zo welkom in de B12 Kliniek als 'nieuwe' patiënten. Vaak horen wij dat er al gestart is met injecties, maar dat de interval te snel wordt uitgebreid en dat dan de klachten die eerst verbeterden, weer in volle hevigheid terugkomen. Ook deze patienten zijn voor ons erg belangrijk en welkom.

Moet ik doorgaan of stoppen met het behandelplan dat mijn huisarts voorschrijft?

Je moet de behandeling van jouw huisarts blijven volgen totdat je bij ons in de B12 Kliniek bent. In de B12 Kliniek wordt er gekeken of jouw huidige behandelplan voldoet of niet. Het kan dan zijn dat er een ander behandelplan wordt samengesteld. Pas op dat moment begin je met een door ons voorgeschreven ander suppletie-schema (andere behandeling) en krijgt jouw huisarts van ons door welke verandering er is doorgevoerd.

Welke patiënten verdienen voorrang?

Niemand heeft meer voorrang dan een ander. Op basis van de door ons ontvangen gegevens, tijdstip van aanmelding én urgentie nodigen wij u uit in onze kliniek.

Kunnen ook kinderen naar de B12 kliniek?

Formeel kan een internist geen kinderen behandelen of een advies geven. Kinderen van 6-16 jaar zijn overigens wel welkom, maar alleen als dat door verwijzing van een kinderarts is en de behandeling onder supervisie van de kinderarts plaats vindt. Vanaf 16 jaar kan iedereen met een huisarts-verwijsbrief terecht in de B12 Kliniek.

Kan ik via de telefoon een behandeladvies krijgen?

Nee dit kan niet. Formeel volgens de wet moet er een lijflijk consult zijn geweest voordat een officieel advies kan worden uitgebracht. Dit betreft ook vragen over familieleden van patiënten die op consult komen.

Moet ik aan mijn huisarts vragen of er bloedonderzoek kan worden gedaan?

Nee dat hoeft niet. Je wordt eerst door ons gezien in de B12 Kliniek. Wij bekijken dan eerst alle bloedtesten die al eerder bij jou zijn gedaan. Afhankelijk daarvan en alleen als dat nog nodig is, laten wij aanvullend bloed bij jou prikken.

Worden alle kosten in de B12 Kliniek vergoed?

De behandelingen in de B12 Kliniek worden op dezelfde manier door de zorgverzekeraar vergoed als behandelingen in een gecontracteerd ziekenhuis. Met een verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist heb je recht op vergoeding van de kosten door jouw zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar betaalt ons het landelijk marktconforme tarief. Je hoeft zelf niets bij te betalen (met uitzondering van eigen risico). Ook al zijn wij een zelfstandige zorginstelling, je hebt bij ons dus geen eigen bijdrage. Net zoals in het ziekenhuis wordt bij ons je eigen risico aangesproken. Dat geldt voor het verplicht eigen risico en voor het vrijwillig eigen risico.

Patienten die verzekerd zijn bij Achmea (De Friesland zorgverzekeraar, Prolife, Zilveren Kruis, OZF, Avero (achmea), FBTO, Aevitae (Achmea), ZieZo, Interpolis) dienen zelf de nota per pin of contant te betalen wanneer zij op afspraak komen. Zij krijgen een bewijs van betaling mee en binnen enkele dagen ontvangen zij de nota per e-mail. Patienten kunnen vervolgens de nota in dienen bij hun zorgverzekeraar, helaas kunnen wij geen garantie geven of er een deel vergoed wordt.

Wat houdt het eigen risico in?

Indien je naar ons toe bent verwezen door je huisarts, betaal je net zoals in het ziekenhuis, gedurende de gehele behandeling jaarlijks eenmalig uw verplicht eigen risico en een eventueel vrijwillig eigen risico. Per 1 januari 2019 is het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering door de overheid vastgesteld op € 385 per jaar. De hoogte van uw vrijwillig eigen risico heb je zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Ieder jaar verrekent jouw zorgverzekeraar eerst eenmalig dit eigen wettelijk én vrijwillig risico met je op de door jouw gemaakte kosten. Deze kosten ben je altijd verplicht zelf te betalen indien je voor de eerste keer in het jaar medisch specialistische zorg krijgt of bepaalde geneesmiddelen afhaalt. Het eigen risico betaal je ieder jaar derhalve eenmalig, hoe vaak je ook gebruik maakt van medisch specialistische zorg waar dan ook in Nederland.

Wanneer ontvangt mijn huisarts bericht?

Wij versturen al de dag dat jij geweest bent in B12 Kliniek alle medische informatie over jouw consult.

Op welke termijn kan ik een afspraak krijgen?

Wij streven er naar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Door de grote belangstelling en behoefte kan het helaas voorkomen dat er toch enige wachttijd ontstaat. Behalve de hoofdvestiging de B12 Kliniek in Amsterdam is er sinds 1 maart 2018 een vestiging in Barendrecht geopend.

Kan ik mijn afspraak wijzigen of annuleren (wegblijftarief)?

Je kunt uitsluitend telefonisch een afspraak wijzigen of annuleren. Wij wijzen je erop dat voor iedere afspraak die niet wordt nagekomen en die niet 24 uur van te voren is veranderd of afgezegd ('no show'), door ons 45,- euro bij jou in rekening wordt gebracht. Dit in verband met de voor jouw gereserveerde tijd. Een 'no show' houdt in dat een patiënt niet op zijn/haar afspraak verschijnt, zonder afmelding van tenminste 24 uur van te voren.

Kan ik zelf ook een afspraak maken zonder verwijzing van een huisarts?

Ja dat kan.  Zonder geldige verwijzing van uw huisarts of specialist dient u echter de kosten van het consult vooraf zelf te betalen.

Ik woon in het buitenland en ben daar verzekerd. Kan ik ook terecht in de B12 Kliniek?

Ja, dat kan. Je ontvangt zelf de rekening van de B12 Kliniek. Deze rekening betaal je voorafgaand aan jouw consult rechtstreeks aan ons. Overleg zelf met uw verzekeraar of je de kosten kunt declareren.

Wat kost een behandeling?

Alle kosten worden verhaald op jouw zorgverzekeraar. In de B12 Kliniek worden de landelijke standaardtarieven gehanteerd. Het bedrag dat wij ontvangen voor jouw behandeling wordt bepaald door uw zorgverzekeraar en niet door ons. Kijk op de site van de >> Nederlandse Zorgautoriteit of het >> Ministerie van Volksgezondheid als je meer wilt weten over de tarieven in de medische specialistische zorg. Je kunt hier onze tarievenlijst vinden.

Hoe kom ik aan een Actueel Medicatie Overzicht?

Je kunt een Actueel Medicatie Overzicht gratis bij jouw apotheek krijgen. De apotheker of een van de assistenten neemt graag de tijd om het overzicht van uw medicijnen met je door te nemen. Het is belangrijk goed te kijken naar de volledigheid en hoe je de medicijnen gebruikt. Vraag in de apotheek naar dit overzicht en neem het mee naar B12 Kliniek.

Kan ik bij de B12 Kliniek parkeren?

Ja, wij beschikken over ruime parkeergelegenheid. Bij de B12 Kliniek Amsterdam kan je gratis parkeren.

Hoe is mijn privacy en medisch dossier gegarandeerd?

de B12 Kliniek draagt zorg voor een zorgvuldige cliënten- en patiëntenadministratie. Wij bewaren de nodige persoonsgegevens en medische gegevens van onze cliënten en patiënten, waaronder anamnesegegevens en onderzoeksresultaten. Wij gaan zorgvuldig met privacy gevoelige gegevens om en alleen delen met uw huisarts en eventueel ingeschakelde ziekenhuizen die onder het medisch beroepsgeheim vallen. Op de gegevens van onze cliënten en patiënten zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen voortvloeiende uit de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing, welke door de B12 Kliniek in acht worden genomen.

Is de B12 Kliniek buiten kantoortijden ook bereikbaar?

B12 kliniek is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 16:00. Daarnaast zijn wij buiten kantoortijden via de email bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom hebben B12 injecties de voorkeur?

Vaak horen wij dat er al gestart is met een behandeling. Dit kan een behandeling met tabletten ('vitamine B12 pillen') zijn of een behandeling met vitamine B12-injecties. Wij vinden dat injecties (hydroxocobalamine) het beste werken. Op internet kun je 'de actieve vorm' van B12 in tabletvorm kopen. Dit is methylcobalamine en adenosyl cobalamine. Onze ervaring is dat het effect van een behandeling met deze actieve tabletten erg teleurstellend is.

Wat zijn de bijwerkingen van B12 injecties?

Belangrijkste bijwerkingen die bij ons gerapporteerd zijn door de patienten zijn lichte verergering van de klachten na starten of een eventueel gevoelige huid (acne). Lees hier de bijsluiter. Een allergische reactie is zeer zeldzaam. Beiden zijn van voorbijgaande aard en meestal verwaarloosbaar. Ze worden ook niet bij iedereen gezien.

Kan je B12 injecties overdoseren?

Nee. Je kan niet overdoseren. Er is geen gevaar voor vergiftiging. Bij een cyanide vergiftiging geeft men zelfs dezelfde hoeveelheid als 5000 B12 injecties intraveneus toegediend, desgewenst tot 3 maal per dag te herhalen.

Ik ontvang een relatief hoge factuur voor een kort bezoek aan de kliniek, klopt dit?

Het kan voorkomen dat je slechts vijf minuten op consult bent geweest en hiervoor toch een relatief hoge factuur ontvangt. Dit komt doordat er aan een DBC-zorgproduct gemiddelde tarieven gekoppeld zijn. Dit betekent vaak dat bij patiënten die meerdere malen op consult zijn geweest hetzelfde DBC-zorgproduct gedeclareerd moet worden.

Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, omdat die mijn behandeling wel vergoedt. Toch krijg ik zelf een rekening thuisgestuurd. Hoe kan dit?

De behandeling wordt gefactureerd in DBC-zorgproducten. De DBC wordt gefactureerd aan de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Als u na uw eerste consult overstapt naar een andere zorgverzekeraar, wordt de gehele behandeling toch gefactureerd aan uw oorspronkelijke zorgverzekeraar. Als deze zorgverzekeraar de factuur niet betaalt, ontvangt u zelf de factuur.

De startdatum vermeld op de factuur komt niet overeen met de datum van daadwerkelijk bezoek. Klopt dit?

Dit kan inderdaad het geval zijn. Een DBC wordt geopend op het moment dat het eerste contact heeft plaatsgevonden. Voor de DBC’s zijn landelijk vaste afsluitmomenten van het traject vastgesteld. Indien de behandeling op dat moment nog niet is afgerond, wordt er een vervolgtraject gestart. Ook aan de startdatum van een vervolgtraject zijn wettelijk vastgelegde voorwaarden gekoppeld, hierdoor komt deze startdatum meestal niet overeen met een daadwerkelijk bezoek aan de kliniek.

Wat is een DBC-zorgproduct?

DBC betekent diagnose behandel combinatie. Een DBC-zorgproduct bevat, binnen een afgebakende periode, het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te onderzoeken en/of behandelen. Wanneer je wordt verwezen naar een medisch specialist, wordt niet iedere handeling, zoals een consult, injectie of röntgenfoto, apart afgerekend. Betaling van ziekenhuiszorg gebeurt aan de hand van DBC-zorgproducten (dit geldt ook voor de zorg in een zelfstandig behandelcentrum). Deze producten kun je zien als een pakket aan zorgvormen die worden gebruikt bij een bepaalde zorgvraag.

De volgende zorgactiviteiten worden aangemerkt als een polikliniekbezoek:

-Polikliniekbezoek face-to-face

-Screen-to-screen consult

-Belconsult ter vervanging van een consult

-Schriftelijke consultatie ter vervanging van een polikliniekbezoek

Wie mag mijn medisch dossier inzien?

Jouw zorgverlener mag jouw medisch dossier inzien en gegevens uit jouw medisch dossier bij een ander opvragen. Ook mag hij die gegevens met jouw toestemming delen. Soms is hij verplicht jouw gegevens te delen en is jouw toestemming niet nodig. 

Zorgverzekeraars voeren periodiek materiële controles uit t.b.v. het bewaken van de doelmatigheid van de zorg. Gezien gestegen kosten als  gevolg van de Corona pandemie zijn de zorgkosten explosief gestegen, waardoor de materiële controles frequenter worden uitgevoerd. Om de controles goed uit te voeren heeft de zorgverzekeraar inzicht nodig in uw patiëntendossier. Uw zorgverzekeraar mag bepaalde gegevens uit uw dossier opvragen. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij ons als zorgaanbieder. Hier gelden regels voor, dit staat in de Zorgverzekeringswet en de Regeling zorgverzekering.

Zorgverzekeraar vraagt inzage om te controleren

Een zorgverzekeraar wil soms uitzoeken of:

  • je de zorg die je hebt gedeclareerd ook echt hebt ontvangen
  • de ontvangen zorg op de juiste manier is gedeclareerd

Om dit te controleren is inzage in uw medisch dossier de laatste optie voor uw zorgverzekeraar. Eerst zal op andere manieren geprobeerd worden om de declaratie te controleren. Mocht desalniettemin de ontvangen zorg op onjuiste wijze gedeclareerd zijn, kan het zijn dat de kosten van de zorg voor eigen rekening komen.

Medisch beroepsgeheim zorgverzekering

Bij zorgverzekeraars werken medisch adviseurs. De adviseurs hebben het medisch beroepsgeheim. Zij vragen de gegevens uit uw medisch dossier op bij ons als zorgaanbieder. Wij zijn als zorgaanbieder wettelijk verplicht de gegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken. De zorgaanbieder hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan u. Hij hoeft u hier ook niet over te informeren.