Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Waarom B12 Kliniek

Vitamine B12 tekort komt vaker voor dan gedacht, maar is wel een zeer serieuze aandoening

Uit eigen onderzoek schatten wij dat ongeveer 5 tot 7% van de Nederlandse bevolking last heeft, of kan hebben, van symptomatisch B12 tekort zonder dat duidelijk is wat er aan hand is. De klachten van B12 tekort kunnen erg invaliderend zijn, maar toch worden de klachten vaak weggezet als 'niets aan de hand', 'een beetje stress' en worden onjuiste 'diagnoses' gesteld als fibromyalgie, chronisch vermoeidheids syndroom of burnout. Vaak worden deze mensen langs verschillende specialisten en ziekenhuizen gestuurd zonder dat de juiste diagnose wordt gesteld en zonder dat behandeling wordt ingezet. Sommige patiënten worden zelfs vaak beschouwd als hypochonder, 'het zit tussen de oren' en dat terwijl ze wel degelijk ziek zijn als gevolg van een B12-tekort. En dat terwijl B12 behandeling moet gestart worden voordat er ernstige (bijvoorbeeld onomkeerbare neurologische) stoornissen optreden. Een ongelijk en oneerlijk gevecht volgt dan om eindelijk serieus te worden genomen voordat het te laat is. 

Verschillende inzichten over wanneer er sprake is van een B12 tekort

De Wetenschappelijke Vereniging van Huisartsen (NHG) heeft een standpunt ingenomen over wat een B12 tekort is en hoe die behandeld moet worden. U kunt hier dit standpunt downloaden. Het huidige standpunt is een juiste benadering voor patiënten die een absoluut B12 tekort hebben (<150pmol/L en macrocytaire anemie), maar niet voor mensen met een 'subklinisch' B12 tekort, of te wel voor mensen waarbij het B12 'laag normaal' is. Patiënten met een subklinisch (symptomatisch) B12 tekort (150 - 250pmol/L, met of zonder anemie) worden niet erkend en daardoor van behandeling onthouden. Het NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie reflecteert de huidige opvatting dat evidence-based medicine geen ander uitgangspunt kan hebben dan ‘hard bewijs’. Er is hard bewijs voor de werkzaamheid van vitamine-B12-suppletie bij gecombineerde strengziekte en macrocytaire anemie, maar geen hard bewijs bij aspecifieke klachten en subklinische deficiënties. Dat bewijs is ook nagenoeg niet te leveren, onder meer uit overwegingen van ethiek, tijdsduur en kosten. Maar als er geen bewijs is voor de werkzaamheid van B12-suppletie bij de behandeling van een ziekte, wil dat nog niet zeggen dat vitamine B12 geen rol speelt in de etiologie van die aandoening. Internist-hematoloog dr. J.J.A. Auwerda van B12 Kliniek heeft meegewerkt aan de reactie die is gegeven door de B12 Research Group. Lees hier deze reactie. B12 Kliniek is van mening dat ook de patiëntengroep met een symptomatisch B12 tekort gebaat is bij een juiste diagnostiek en behandeling. De oplossing van B12 tekort, of dit nu absoluut is of subklinisch is bovendien relatief eenvoudig en leidt tot minder (onnodige) belasting voor de gezondheidszorg.

B12 kliniek neemt B12 serieus

Dr. J.J.A. Auwerda: "Het is 'niet evidence-based' om maar te wachten op ‘bewijs’ voor de potentieel ernstige consequenties van een symptomatisch B12-tekort. Het niet erkennen en het onderschatten van B12 tekort is voor ons een van de redenen om een speciale expertise B12 Kliniek te openen waarin alle kennis is gebundeld en waar geluisterd wordt naar de patiënt en waar gewerkt wordt volgens een zeer persoonlijke en holistische aanpak. Het belangrijkste doel van mijn kliniek is om de patiënt te helpen door het snel stellen van een diagnose en om het doen van wetenschappelijk onderzoek zodat in de toekomst ook andere mensen makkelijker, beter en sneller behandeld kunnen worden."