Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Medisch Specialisten

 

Ons gezamenlijk doel

Het gezamenlijke doel van onze artsen is het bieden van hoogwaardige en doelmatige medisch specialistische vitamine B12 zorg. Wij behandelen patiënten met symptomatisch B12 tekort met de hoogst mogelijke professionaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Wij spannen ons in en voelen ons medeverantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, waarbij de patiënt steeds zo veel mogelijk persoonlijk wordt benaderd en voor 100% in de besluitvorming wordt betrokken.

 2021 07 15 Portret Vitiligo 3 Dr. J.J.A. Auwerda, internist, hematoloog

Hajo Auwerda heeft medicijnen gestudeerd in Rotterdam in het Erasmus Medisch Centrum en is in 2008 gepromoveerd in bloedziekten (de hematologie). Hij staat in Nederland bekend als dé B12-deskundige medisch-specialist. Hij heeft tientallen wetenschappelijke publicaties in vooraanstaande medische vakbladen op zijn naam staan en is een veelgevraagd spreker op internationale medische congressen. Vanuit deze positie heeft hij een (inter-)nationaal netwerk opgebouwd van artsen, klinisch chemici en nutritionists die allen vele jaren ervaring hebben in het doen van onderzoek naar de gevolgen van B12 deficiëntie. Deze contacten en samenwerkingsverbanden zet hij nu in bij B12Kliniek waar, naast patiëntenzorg, ook klinisch relevant onderzoek wordt gedaan om te komen tot een eenduidige medische consensus en adequate biomarkers om de diagnose en dus de behandeling te bespoedigen. Vanuit het hele land en buitenland, verwijzen huisartsen en specialisten hun patiënten naar hem.

Download het CV (curriculum vitae) van Hajo Auwerda

foto B12 Drs. I.H.D.N. Bourass-Bremers

Drs I.H.D.N. Bourass-Bremers is sinds aug 2021 als internist werkzaam bij de B12 kliniek. Zij heeft haar opleiding tot internist gevolgd in het Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus en zich verder gespecialiseerd tot endocrinoloog in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC.

Een endocrinoloog behandelt patienten met hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten. Daarbij heeft zij speciale aandacht voor het vitamine B12 metabolisme.

Zij is van 2005 tot aan het faillissement in de MC Ijsselmeerziekenhuizen werkzaam geweest en is toen voor zelfstandige klinieken  gaan werken. De kleinschaligheid, focus op een  bepaald zorggebied en de praktische en service gerichte instelling daarvan spreken haar aan. Verder werkt zij in een kliniek gespecialiseerd in maag-, darm- en leveraandoeningen: https://www.maagdarmkliniek.nl/