Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Medisch Specialisten

 

Ons gezamenlijk doel

Het gezamenlijke doel van onze artsen is het bieden van hoogwaardige en doelmatige medisch specialistische vitamine B12 zorg. Wij behandelen patiënten met symptomatisch B12 tekort met de hoogst mogelijke professionaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Wij spannen ons in en voelen ons medeverantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, waarbij de patiënt steeds zo veel mogelijk persoonlijk wordt benaderd en voor 100% in de besluitvorming wordt betrokken.

 b12 specialist auwerdaDr. J.J.A. Auwerda, internist, hematoloog

Hajo Auwerda heeft medicijnen gestudeerd in Rotterdam in het Erasmus Medisch Centrum en is in 2008 gepromoveerd in bloedziekten (de hematologie). Hij staat in Nederland bekend als dé B12-deskundige medisch-specialist. Hij heeft tientallen wetenschappelijke publicaties in vooraanstaande medische vakbladen op zijn naam staan en is een veelgevraagd spreker op internationale medische congressen. Vanuit deze positie heeft hij een (inter-)nationaal netwerk opgebouwd van artsen, klinisch chemici en nutritionists die allen vele jaren ervaring hebben in het doen van onderzoek naar de gevolgen van B12 deficiëntie. Deze contacten en samenwerkingsverbanden zet hij nu in bij B12Kliniek waar, naast patiëntenzorg, ook klinisch relevant onderzoek wordt gedaan om te komen tot een eenduidige medische consensus en adequate biomarkers om de diagnose en dus de behandeling te bespoedigen. Vanuit het hele land en buitenland, verwijzen huisartsen en specialisten hun patiënten naar hem.

Download het CV (curriculum vitae) van Hajo Auwerda

Souad foto website B12 Drs S. Mors-Bouhbouh, internist

Drs. S. Mors is internist bij B12 kliniek sinds februari 2018. Zij heeft haar opleiding tot internist in het UMC Utrecht en Academisch medisch centrum in Amsterdam gevolgd. Zij is ook gespecialiseerd in nierziekten, behandeling van hoge bloeddruk en suikerziekte. Verder werkt zij bij een internationaal medisch centrum en als internist/waarnemer bij een obesitas kliniek.

Haar interesse voor vitamine B12 werd gewekt tijdens haar werk als internist in verschillende centra, waar zij steeds vaker patiënten zag met een vitamine B12 tekort en dat er vaak ook geen duidelijke oorzaak gevonden werd. Zij zou graag hier meer over willen weten en onderzoeken hoe het beste de patiënten behandeld kunnen worden. Zij zal de tijd nemen om aan de hand van uw verhaal en bloeduitslagen samen met u tot een conclusie te komen en eventuele behandelplan starten.