Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Privacy patiëntgegevens

Privacy patiënten gewaarborgd

De veiligheid bij elektronische uitwisseling van patiëntengegevens (electronisch medisch dossier) heeft bij B12Kliniek de hoogste prioriteit.

De privacy van alle patiënten is gewaarborgd in B12Kliniek. Wij hanteren een streng informatiebeveiligingsbeleid. De standaarden van de beveiliging van onze data liggen op een hoog niveau en voldoen aan aan Europese en nationale wettelijke voorschriften. De regels voor bijvoorbeeld de omgang met, de opslag en de beveiliging van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende iemands gezondheid) stelt de Wbp extra eisen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving. Voordat wij elders patiëntengegevens uitwisselen of bijvoorbeeld opvragen uit ziekenhuizen, vragen wij expliciet toestemming aan de patiënt (dus niet: wie zwijgt, stemt toe). Wij sturen u direct ná het consult via beveiligde email (zorgmail / Edifact) de medische brief met alle resultaten. Wij bieden patiënten daarnaast de mogelijkheid toestemming te geven om per gewone email een kopie van de medische brief te ontvangen. Tenslotte hanteren wij een verbod voor zorgverzekeraars om ons elektronische uitwisselingssysteem te raadplegen.