Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Kwaliteit-van-Leven Vragenlijst QOLQ

De kwaliteit van leven van B12-patiënten wordt door veel zorgverleners nogal eens veel te hoog ingeschat. Hierdoor blijven kansen liggen om voor deze kwetsbare mensen, die psychische en/of praktische problemen ondervinden in het dagelijks leven, iets te kunnen betekenen. Dr. Hajo Auwerda, oprichter van de B12 Kliniek, heeft een vragenlijst ontwikkeld die gaat over 'kwaliteit van leven' (Quality Of Life Questionnaire). In deze vragenlijst staan vragen die gaan over sociale, emotionele en praktische aspecten.

De vragenlijst wordt gebruikt om een indruk te kunnen krijgen van jouw gezondheidsgerelateerde-kwaliteit van leven, afgewogen aan jouw persoonlijke emotionele respons. Wij kunnen hiermee een inschatting maken over de ernst van jouw klachten. Daarnaast zijn de vragenlijsten ontwikkeld voor geanonimiseerde (zonder gegevens die tot personen zijn te herleiden) onderzoeksdoeleinden, waarbij de focus hoofdzakelijk ligt op verzamelde gegevens op groepsniveau, bijvoorbeeld medisch vergelijkend onderzoek, evaluatiedoeleinden of beschrijvende wetenschappelijke studies. Jouw antwoorden zijn voor ons belangrijk.