Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Bloedlaboratorium testen in B12Kliniek

Momenteel beschikt de kliniek niet over een laboratorium waar bloed kan worden geprikt. Wel is het belangrijk dat u uw laboratorium historie mee neemt en verzoekt u uw huisarts eventueel aanvullend lab in te zetten indien dat in de afgelopen 6 maanden nog niet is gedaan. Wat wij nodig hebben om een goede beoordeling te kunnen geven over uw conditie kunt u hieronder terug vinden. 

Indien uw huisarts om wat voor reden dan ook geen nut/noodzaak ziet het bovenstaande lab in te zetten kunt u ook via onderstaande link op eigen kosten bij bloedwaardentest.nl een speciaal voor de B12 kliniek opgezet pakket laten inzetten.

Link: https://bloedwaardentest.nl/b12kliniek-basis-bloedonderzoek/ 

voorstel aanvullend laboratorium onderzoek voor verwijzers:

  • Hb, Ht, MCV, Leukocyten, Differentiatie, Trombocyten
  • Kreatinine, Ureum, Kalium, Natrium, Calcium, Albumine
  • Gamma-GT, AF (alkalische fosfatase), ASAT, ALAT, LDH
  • Vitamine B1, B6, B12 & D
  • Ferritine, Foliumzuur en indien nog geen eerdere vitamine B12 behandeling ook nog methylmalonzuur en homocysteine
  • TSH & vrij-T4
  • Antistof-analyse (parietale cellen, intrinsic factor) & Gluten (anti-TTG en IgA, coeliakie diagnostiek)