Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Academische basis

Samenwerking

Om haar strategische ambities te bereiken werkt B12Kliniek intensief samen met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMCR), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC/VU). De wens tot samenwerken en netwerkvorming zijn sterk gedreven vanuit wetenschappelijk onderzoek en staan in het belang van de directe patiëntenzorg.

B12 Research

Omdat er nog weinig studies gedaan zijn naar de relatie tussen de klachten en de standaard laboratorium testen doet B12Kliniek samen met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam wetenschappelijke onderzoek op non-profit basis. Daarnaast is het doel meer awareness te genereren over B12 problematiek, zowel onder huisartsen als patiënten en het in kaart brengen van de prevalentie en incidentie van symptomatische vitamine B12 deficiëntie in Nederland. Het kan voorkomen dat u als patiënt in onze kliniek gevraagd wordt om mee te doen met ons wetenschappelijk onderzoek. Wij vragen u dan toestemming om de gegevens die wij van u hebben verzameld anoniem te mogen gebruiken. Hiermee helpt u de wetenschap en uw mede patiënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behoud van onafhankelijkheid, waarbij ook de schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden en bij de uitvoering laten wij altijd uw belang prevaleren boven het wetenschappelijk belang.

Een rapport naar de incidentie en prevalentie van vitamine B12 deficiëntie in Nederland

Onderzoeksplan

Vitamine B12 deficiëntie quality of life prospectief onderzoek

Vitamine B12 deficiëntie quality of life retrospectief onderzoek

Onderzoeksrapport naar vitamine B12 deficiëntie

Profielwerkstuk 2 vitamine B12

The many faces of cobalmin deficiency

Academisch advies orgaan

Prof. J.H. Richardus, hoogleraar publieke gezondheidszorg EMCR

Dr. M.G.L.M. Elisen, Klinisch-chemicus OLVG, voorzitter van de Vereniging van Klinisch Chemici

Prof. R. de Jonge, hoogleraar Klinisch Chemisch Laboratorium AMC/VU

Prof. J. Lindemans, emeritus hoogleraar Klinisch Chemisch Laboratorium EMCR