Meebeslissen over úw behandeling  BEL NU: 088-5002080

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Academische basis

Samenwerking

Om haar strategische ambities te bereiken werkt B12Kliniek intensief samen met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMCR) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De wens tot samenwerken en netwerkvorming zijn sterk gedreven vanuit wetenschappelijk onderzoek en staan in het belang van de directe patiëntenzorg.

B12 Research

Omdat er nog weinig studies gedaan zijn naar de relatie tussen de klachten en de standaard laboratorium testen doet B12Kliniek samen met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam wetenschappelijke onderzoek op non-profit basis. Daarnaast is het doel meer awareness te genereren over B12 problematiek, zowel onder huisartsen als patiënten en het in kaart brengen van de prevalentie en incidentie van symptomatische vitamine B12 deficiëntie in Nederland. Het kan voorkomen dat u als patiënt in onze kliniek gevraagd wordt om mee te doen met ons wetenschappelijk onderzoek. Wij vragen u dan toestemming om de gegevens die wij van u hebben verzameld anoniem te mogen gebruiken. Hiermee helpt u de wetenschap en uw mede-patiënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behoud van onafhankelijkheid, waarbij ook de schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden en bij de uitvoering laten wij altijd uw belang (patiëntenzorg-belangen) prevaleren boven wetenschappelijke

Raad van Advies

Prof. (Jan Hendrik) J.H. Richardus, hoogleraar publieke gezondheidszorg EMCR

Dr. (Marc) M.G.L.M. Elisen, klinisch-chemicus OLVG

Dr. C.J. (Kees) Vos, huisarts