Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Voor verwijzers

Heeft B12Kliniek een contract met zorgverzekeraars?

Wij hebben een betaalovereenkomst afgesloten. Wij kunnen daarom alle kosten declareren bij alle verzekeraars.

Hoe wordt een consult in B12Kliniek vergoed?

De behandelingen in B12Kliniek worden op dezelfde manier door de zorgverzekeraar vergoed als behandelingen in een gecontracteerd ziekenhuis. Met uw verwijsbrief hebben patiënten recht op vergoeding van de kosten. De zorgverzekeraar vergoedt het landelijk marktconforme tarief. Bij een restitutiepolis wordt het marktconforme tarief voor 100% vergoed. Bij een budgetpolis wordt het tarief voor 45 tot 50% uitgekeerd en bij een naturapolis voor 50 - 70%. Voor een behandeling in B12Kliniek maakt het echter niet uit of uw patiënt een 'goedkopere' verzekering heeft. Wij vragen geen bijbetaling. Wij nemen genoegen met dat deel van het tarief dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Moet mijn patiënt bijbetalen in B12Kliniek?

Neen. Wij verhalen niets extra op uw patiënt. Net zoals in het gecontracteerd ziekenhuis, heeft uw patiënt in B12Kliniek geen eigen bijdrage. Uiteraard geldt wel altijd het verplicht eigen risico en ook een eventueel afgesloten vrijwillig eigen risico.

Declareren jullie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar?

B12Kliniek declareert rechtstreeks bij alle zorgverzekeraars. Uw patiënt wordt gevraagd om een akte van cessie bij ons aan de balie te ondertekenen. Met de akte zijn wij gemachtigd om voor uw patiënt te declareren. In een uitzonderingsgeval ontvangt uw patiënt wel zelf een rekening thuis.

Is de kliniek alle dagen geopend?

Ja, alle vestigingen zijn iedere doordeweekse dag van 8:30 tot 17:00uur geopend.

Voorbereidend onderzoek / hoe verwijs ik een patiënt?

U hoeft géén voorbereidend onderzoek in te zetten. U kunt laagdrempelig en gemakkelijk naar ons verwijzen per gewone post of via zorgdomein. Of geef uw verwijsbrief mee aan uw patiënt. Wel stellen wij het op prijs als u zo veel mogelijk informatie meegeeft en in het bijzonder de eerdere medische verslagen van artsen die door uw patiënt zijn bezocht met betrekking tot de klachten plus alle beschikbare laboratorium-uitslagen. Download hier de informatie-brief voor verwijzen.

Zorgdomein

B12 Kliniek kunt u vinden op ZorgDomein.