Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Voor verwijzers

Voorbereidend onderzoek / hoe verwijs ik een patiënt?

U hoeft géén voorbereidend onderzoek in te zetten. U kunt laagdrempelig en gemakkelijk naar ons verwijzen per gewone post of via zorgdomein. Of geef uw verwijsbrief mee aan uw patiënt. Wel stellen wij het op prijs als u zo veel mogelijk informatie meegeeft en in het bijzonder de eerdere medische verslagen van artsen die door uw patiënt zijn bezocht met betrekking tot de klachten plus alle beschikbare laboratorium-uitslagen. Download hier de informatie-brief voor verwijzen.

Zorgdomein

B12 Kliniek kunt u vinden op ZorgDomein. Zorgmail-adres (voor huisartsen): 500070760