Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Vergoeding zorgverzekeraar

De zorg in B12Kliniek valt onder de basiszorg (verzekerde zorg)

100 B12a

B12Kliniek wordt met verwijzing voor 100% VERGOED, waar je ook maar verzekerd bent.

Net zoals een ziekenhuis vraagt B12Kliniek géén eigen bijdrage, met uitzondering van jouw 'eigen risico' (voor zover je dit niet al hebt verbruikt). Alle medisch-specialistische zorg die verleend wordt in en door B12Kliniek zit in de basiszorg en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Indien je een restitutiepolis hebt, worden onze kosten voor 100% vergoed. Bij een budgetpolis is de vergoeding 45 tot 50% en bij een naturapolis 50 tot 70%. Wij hanteren echter een coulance-regeling voor mensen met een budgetpolis of een naturapolis. Dit houdt in dat wij genoegen nemen met het percentage dat jouw zorgverzekeraar uitkeert. Wij sturen je geen rekening om het resterende deel bij te betalen. Je hebt derhalve geen eigen bijdrage in B12Kliniek met verwijzing van je huisarts.

Verwijsbrief is nodig als je alle kosten vergoed wilt hebben

B12Kliniek vraagt géén eigen bijdrage indien je verwezen bent door jouw huisarts of een andere medisch specialist. Met zo'n 'rechtmatige verwijzing' kun je zonder dat je extra kosten maakt, naar B12Kliniek (met uitzondering van je jaarlijks eigen risico). Een 'huisarts-verwijsbriefje' is jouw garantie dat alle kosten in B12Kliniek volledig worden vergoed door ons en je zorgverzekeraar (geen eigen bijdrage). De zorgverzekeraars vergoeden ook een second opinion in het geval je al wel behandeld wordt voor B12 tekort, maar dat dit niet helpt of in het geval de diagnose bij jou niet duidelijk is. Wij handelen in alle gevallen de rekening rechtstreeks af met je verzekeraar indien je ons daartoe hebt gemachtigd. Mocht jouw verzekeraar de vergoeding voor onze behandeling toch op jouw rekening storten in plaats van op onze rekening, dan verwachten wij dat jij dit bedrag doorstuurt naar ons.

Ook zonder verwijbrief kun je naar B12Kliniek, maar betaal je zelf

Ook indien je niet bent verwezen, ben je bij ons welkom. Onze ervaring is dat er helaas mensen zijn die, ondanks dat zij een langdurig en vruchteloos zorgtraject hebben doorlopen, toch geen verwijsbriefje krijgen. Een mogelijk is dan om 'buiten de basiszorg om' op ons spreekuur te komen. De kosten zijn dan voor je eigen rekening. De kosten voor een consult zijn dan €310,-

Net zoals in het ziekenhuis wordt eerst het eigen risico aangesproken

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt jaarlijks eenmalig eerst een eigen risico of je nu naar het ziekenhuis gaat of naar B12Kliniek. De zorg in B12Kliniek valt immers ook onder medisch-specialistische zorg. In het geval jij je eigen risico nog niet hebt verbruikt en jouw zorgverzekeraar dit inhoudt op de vergoeding, zullen wij het ingehouden deel verhalen op jou. Dit geldt voor het wettelijk verplicht eigen risico als een eventueel door u ook afgesloten vrijwillig eigen risico.

Je zorgverzekeraar houdt jaarlijks eerst beide eigen risico's in op de vergoeding. Een eventueel ingehouden eigen risico-deel dient u zelf te betalen aan B12Kliniek. Heb je vragen over je polis of vergoeding, bel of mail je zorgverzekeraar.

Het wettelijk verplicht eigen risico

Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet en bedraagt in 2017 eenmalig € 385,-. Het verplicht eigen risico bestaat uit het deel van de kosten van het basispakket dat iedereen jaarlijks voor eigen rekening moet nemen. Dit verplicht eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat in een kalenderjaar niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Met andere woorden: iedereen betaalt, bij gebruik van medisch-specialistische zorg, in 2017/2018 de eerste 385 euro zelf.

Het vrijwillig eigen risico

Naast je verplicht eigen risico kon je kiezen voor een jaarlijks eenmalig vrijwillig 'hoger' eigen risico van € 0 tot € 500 per jaar. Hierdoor kreeg je korting op de premie. Heb je bijvoorbeeld gekozen voor het maximale vrijwillig eigen risico? Dan kan het dus zijn dat je de eerste € 885 (€ 500 + € 385) zelf moet betalen voor een medisch specialistische behandeling.