Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Vergoeding zorgverzekeraar

 

Wij hebben onlangs een bericht gekregen van CZ (Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, CZ en OHRA) en Menzis zorgverzekeraar dat, CZ vanaf 1 januari 2019 en Menzis vanaf 1 juni 2019, niet meer met akte van cessie werken (oftewel; volmacht). Dit betekent dat de patiënten zelf de nota na enige tijd (na sluiten van zorgtraject) thuis krijgen, zij dienen deze nota in te dienen bij CZ (Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, CZ en OHRA). Zij krijgen het vergoede bedrag zelf op hun rekening, dit bedrag + eigen risico (indien verrekend) moet naar ons overgemaakt worden.

Sinds 15 novermber 2018 is Achmea (Prolife, Zilveren Kruis, OZF, Avero (achmea), FBTO, Aevitae (Achmea), ZieZo, Interpolis) gestopt met het vergoeden van de behandelingen in de B12 Klinieken. Dit heeft ons ertoe bewogen in de markt op zoek te gaan naar een verzekeringsmaatschappij waarbij nog steeds sprake is van vergoeding voor de B12 Klinieken. In ons onderzoek zijn wij uitgegaan van verzekeraars waarbij sprake is van een restitutie verzekering, zodat volledige keuze vrijheid aanwezig is bij het kiezen van hulpverleners. Binnenkort verwachten wij dit proces af te ronden. Na afronding zullen wij meer informatie verstrekken over de keuze van de verzekeraar en het collectieve aanbod, waarbij naast de vergoeding van de behandelingen, mits door de Nederlandse Zorg Autoriteit is erkend, ook sprake is van een collectieve korting op de premie.

Met het oog op de keuzevrijheid van zorgverzekeraar heeft Stichting Vitamine B12 een collectieve zorgverzekering afgesloten met Nationale Nederlanden. Mocht u geïnteresseerd zijn in bovengenoemde zorgverzekeringspakket van Nationale Nederlanden, dan verwijzen wij u graag naar de bijlagen:

Communicatie achterban

Pakketvergelijker-Zorgverzekering van Nationale Nederlanden 2019

Premie tabel stichting vitamine 2019

Vergoeding zorgverzekeraars

Als uw zorgverzekeraar de medisch specialistische zorg van de kliniek wel vergoedt dan geldt het volgende:

Indien je een restitutiepolis hebt, worden onze kosten voor 100% vergoed. Bij een budgetpolis is de vergoeding 45 tot 50% en bij een naturapolis 50 tot 70%. Wij hanteren echter een coulance-regeling voor mensen met een budgetpolis of een naturapolis. Dit houdt in dat wij genoegen nemen met het percentage dat jouw zorgverzekeraar uitkeert. Wij sturen je geen rekening om het resterende deel bij te betalen. Wel dient u rekening te houden met uw verplicht eigen risico.

Achmea:

Patienten die verzekerd zijn bij Achmea (De Friesland zorgverzekeraar, Prolife, Zilveren Kruis, OZF, Avero (achmea), FBTO, Aevitae (Achmea), ZieZo, Interpolis) dienen zelf de nota per pin of contant te betalen wanneer zij op afspraak komen. Zij krijgen een bewijs van betaling mee en binnen enkele dagen ontvangen zij de nota per e-mail. Patienten kunnen vervolgens de nota in dienen bij hun zorgverzekeraar, helaas kunnen wij geen garantie geven of er een deel vergoed wordt.

Elke zorgverzekeraar hanteert een andere declaratieprocedure.

  1. Wij zullen bij afspraak de patient van de volgende zorgverzekeraars vragen een volmacht te ondertekenen:
  • DSW (Stad Holland, Twente)
  • Zorg en Zekerheid (AZVZ)
  • IAK verzekeringen B.V., IAK Volmacht B.V.
  • ASR (Ditzo, de Amersfoortse)
  1. Patienten die verzekerd zijn bij Menzis (Anderzorg, Hema, PMA), CZ (PZP, Delta Lloyd, OHRA), Zorgzaam en Eno (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect, HollandZorg) krijgen na enige tijd (na sluiten van de zorgtraject) de nota thuis. Patienten kunnen vervolgens de nota in dienen bij hun zorgverzekeraar. Zij krijgen het vergoede bedrag zelf op hun rekening, dit bedrag + eigen risico (indien verrekend) moet naar ons overgemaakt worden.
  2. Bij ONVZ (PNO Zorg, VVAA), Optiq (Besure, National academic,Promovendum) en VGZ (ZEKUR, Caresco, Unive, Cooperatie VGZ, VGZ voor de zorg N.V., Zorgverzekeraar UMC, Bewust, IZA) mogen wij rechtstreeks declareren d.m.v. VECOZO.

De zorg in B12 Kliniek

90% van onze patiënten heeft baat bij de behandeling van een B12 tekort conform het behandelprotocol in onze kliniek. Bij 50% van onze patiënten heeft de behandeling zelfs impact binnen enkele maanden na het starten van de behandeling. 40% van onze patiënten ervaart verbetering binnen 1 jaar na het starten van de behandeling. Cruciaal hierbij is dat het voorgestelde behandeltraject van hematoloog/internist wordt gevolgd door u als patiënt en door uw huisarts. Op dit moment zijn wij bezig met de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van B12. Wij doen onderzoek tezamen met het Amsterdam UMC (fusie van Academisch Medisch Centrum en VU Medisch Centrum). Deze resultaten worden voorgelegd aan Zilveren Kruis Achmea.

Tot die tijd kunnen de meeste zorgverzekeraars uw behandeling voor B12 (en van andere B12 behandelingen) niet vergoeden, dit is wettelijk zo vastgelegd. Wij raden aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.  Indien u uw behandeling bij andere B12 klinieken vergoed krijgt, loopt u te allen tijde de kans dat u uw behandeling achteraf niet vergoed krijgt.

Dit betekent niet dat u niet behandeld kunt worden. U kunt gewoon worden behandeld, de vergoeding ligt in de lijn van het door de zorgverzekeraars aangegeven richtlijn. Voor een eerste consult bij de Hematoloog/Internist bedraagt de vergoeding €310. Dit betreft een consult (circa 40 minuten), beoordeling van bloedonderzoeken en medische diagnostiek. Hieruit volgt een behandelplan. Een herhaalconsult bedraagt €310. Dit betreft een consult (circa 20 minuten) en een herijking van het behandelplan. Telefonisch belconsult, als vervanging van herhaalconsult, indien toestemming van de internist, bedraagt €310.

Aangezien wij onderdeel uitmaken van het onderzoeksteam van Amsterdam UMC (Universitair Medisch Centrum) zullen uw gegevens geanonimiseerd worden gebruikt om de behandeling van B12 tekort te verbeteren.

Als uw zorgverzekeraar de medisch specialistische zorg van de kliniek wel vergoed dan geldt het volgende:

Indien je een restitutiepolis hebt, worden onze kosten voor 100% vergoed. Bij een budgetpolis is de vergoeding 45 tot 50% en bij een naturapolis 50 tot 70%. Wij hanteren echter een coulance-regeling voor mensen met een budgetpolis of een naturapolis. Dit houdt in dat wij genoegen nemen met het percentage dat jouw zorgverzekeraar uitkeert. Wij sturen je geen rekening om het resterende deel bij te betalen. Je hebt derhalve geen eigen bijdrage in de B12 Kliniek met verwijzing van je huisarts.

Verwijsbrief is nodig als je alle kosten vergoed wilt hebben

B12 Kliniek vraagt géén eigen bijdrage indien je verwezen bent door jouw huisarts of een andere medisch specialist. Met zo'n 'rechtmatige verwijzing' kun je zonder dat je extra kosten maakt, naar B12 Kliniek (met uitzondering van je jaarlijks eigen risico). De zorgverzekeraars vergoeden ook een second opinion in het geval je al wel behandeld wordt voor B12 tekort, maar dat dit niet helpt of in het geval de diagnose bij jou niet duidelijk is.

Net zoals in het ziekenhuis wordt eerst het eigen risico aangesproken

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt jaarlijks eenmalig eerst een eigen risico of je nu naar het ziekenhuis gaat of naar de B12 Kliniek. De zorg in de B12 Kliniek valt immers ook onder medisch-specialistische zorg. In het geval je jou eigen risico nog niet hebt verbruikt en jouw zorgverzekeraar dit inhoudt op de vergoeding, zullen wij het ingehouden deel verhalen op jou. Dit geldt voor het wettelijk verplicht eigen risico als een eventueel door u ook afgesloten vrijwillig eigen risico.

Je zorgverzekeraar houdt jaarlijks eerst beide eigen risico's in op de vergoeding. Een eventueel ingehouden eigen risico-deel dient u zelf te betalen aan de B12 Kliniek. Heb je vragen over je polis of vergoeding, bel of mail je zorgverzekeraar.

Het wettelijk verplicht eigen risico

Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet en bedraagt in 2018/2019 eenmalig € 385,-. Het verplicht eigen risico bestaat uit het deel van de kosten van het basispakket dat iedereen jaarlijks voor eigen rekening moet nemen. Dit verplicht eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat in een kalenderjaar niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Met andere woorden: iedereen betaalt, bij gebruik van medisch-specialistische zorg, in 2018/2019 de eerste  € 385,- zelf.

Het vrijwillig eigen risico

Naast je verplicht eigen risico kon je kiezen voor een jaarlijks eenmalig vrijwillig 'hoger' eigen risico van € 0 tot € 500 per jaar. Hierdoor kreeg je korting op de premie. Heb je bijvoorbeeld gekozen voor het maximale vrijwillig eigen risico? Dan kan het dus zijn dat je de eerste € 885 (€5 00 + € 385) zelf moet betalen voor een medisch specialistische behandeling.